خدمات سایت

هرچند انتخاب استراتژی موثر و حرکت در راستای رسیدن به اهداف با یک مدیریت قوی یکی از ارکان شروع هر کسب‌وکاری می‌باشد اما آنچه ضامن اجرای استراتژی و حرکت بسوی تعالی و بقای سازمان می‌باشد نیروی انسانی فعال، چابک و با انگیزه‌ایست که با توجه به شایستگی در جایگاه مناسب قرار گرفته باشد، انتخاب بهترین افراد برای انجام شرح وظایف محوله سازمان چیزی فراتر از روندهایی است که اغلب در سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی جاریست‌، روانشناسی افراد‌، تشخیص مهارت‌های مورد نیاز برای پست‌های سازمانی‌، ارزیابی متقاضیان و نهایتا استخدام آنها فرایندی است کاملا تخصصی که می‌بایست توسط افرادی زبده و با تجربه انجام گیرد.

از آنجایی که امروزه تمامی شرکت‌ها به دپارتمان منابع انسانی نیازمندند ولی وجود این دپارتمان برای سازمان‌های کوچک هزینه بردار بوده و نیاز دائم به آن ندارند، لذا می‌توانند نیازشان را از طریق شرکت‌های مشاوره منابع انسانی برآورده سازند.

در این راستا خدمات ما به شرح زیر است ؛

-          تهیه روند استخدام و مشاوره

-          انجام مصاحبه و ارزیابی افراد

-          آزمون تیپ شناسی شغلی

-          تیم سازی